ImproNotion || understand the enterprise

Praktische introductie op Object-Role Modeling (ORM)

Goed nieuws voor je als je informatiemodellen op basis van Object-Role Modeling (ORM) wilde maken (zie de Achtergrondinformatie hieronder), maar zocht naar een goede introductie op de methode. In mei dit jaar verscheen van de hand van Terry Halpin namelijk ‘Object-Role Modeling Fundamentals. A Practical Guide to Data Modeling with ORM’.

Terry Halpin. Object-Role Modeling Fundamentals. A Practical Guide to Data Modeling with ORM. Technics Publications LLC, 2015, 192 pagina’s, https://technicspub.com/core/#ORMFundamentals.

Deze compacte inleiding op ORM is een welkome aanvulling op de dikke pil die Terry Halpin en Tony Morgan in 2008 publiceerden: ’Information Modeling and Relational Databases’.

In ‘Fundamentals’ wordt eerst een algemene inleiding op informatiemodellering gegeven en in het bijzonder ingegaan op Fact-Based Modeling (FBM). Vervolgens wordt ORM uitgelegd door aan de hand van voorbeelden de stappen van het zogenaamde Conceptual Schema Design Procedure (CSDP) te doorlopen. Deze procedure omvat 7 stappen voor het beschrijven van een aandachtsgebied (‘Universe of Discourse’, UoD).

De uitleg is uiterst toegankelijk door de vele voorbeelden die in schemavorm worden gegeven. Verder heeft Terry de uitleg praktisch gemaakt door de lezer mee te nemen bij het toepassen van een ORM-modelleringstool, NORMA. Deze tool is een gratis add-on op Visual Studio van Microsoft, waarvan de eveneens gratis Community variant gebruikt kan worden. Hij legt daarmee niet alleen ORM maar ook NORMA uit. Misschien is dit een nadeel voor de houdbaarheid van het boek: een nieuwe versie van NORMA maakt dat het boek hier en daar niet meer up-to-date zal zijn.

In twee bijlagen wordt ingegaan op het creëren van SQL-code vanuit een ORM-model en een overzicht gegeven van de symbolen die in ORM-diagrammen worden gebruikt.

Het boek is een aanrader voor wie aan de slag wil met ORM. Het kan overigens prima gebruikt worden zonder dat de lezer NORMA gaat toepassen voor het opstellen van ORM-modellen.

Achtergrondinformatie

Bij bijvoorbeeld het selecteren of ontwikkelen van software, of het schrijven of interpreteren van wet- en regelgeving, is het belangrijk dat een onderwerp of situatie ondubbelzinnig beschreven wordt. Duurder gezegd: van een aandachtsgebied (‘Universe of Discourse’, UoD) dient de semantiek gemodelleerd te zijn.

Feitgebaseerd modelleren (‘Fact Based Modeling’, FBM) is een manier om deze semantiek vast te leggen. (Informatie)modellen die volgens FBM opgesteld zijn, kenmerken zich door het beschrijven van een aandachtsgebied zonder voor te sorteren op een technische oplossing. Ook wordt met FBM de semantiek in gestructureerde natuurlijke taal beschreven, dat wil zeggen begrijpelijk voor mensen die expert zijn in hun domein maar niet per se in IT.

Er bestaan diverse varianten van feitgebaseerd modelleren. Eén ervan is Object-Role Modeling, afgekort ORM.

Portfolio

Diensten