ImproNotion || understand the enterprise

Enterprise Architectuur

Grip hebben op het complexe, samenhangende geheel van bedrijfsonderdelen, bedrijfsprocessen en applicaties? ImproNotion helpt u met het krijgen van inzicht hierin. Zodat duidelijk is of het een bedrijfsvoering mogelijk maakt die past bij de bedrijfsstrategie.

ImproNotion - Enterprise Architectuur Informatiesystemen, bedrijfsprocessen, verantwoordelijkheden, bedrijfsregels, gegevens: alleen als ze goed op elkaar afgestemd zijn, werkt het geheel goed. Met het beschrijven van de bedrijfsarchitectuur, informatiearchitectuur en applicatiearchitectuur worden deze componenten in beeld gebracht. Met hun onderlinge relaties.

Duidelijk wordt waar de architecturen niet op elkaar aansluiten. En waar ze de bedrijfsstrategie niet (goed) ondersteunen. Fragmentatie komt aan het licht en kan opgelost worden.

Ik faciliteer bij het opstellen van deze architecturen, onder andere in het definiëren van architectuurprincipes. Voor een organisatie als geheel, voor een deel ervan, of voor een of meerdere informatiesystemen. Scope en mate van detail is afhankelijk van wat u ermee wil bereiken.

Indien gewenst, definieer ik met u een architectuur raamwerk dat op maat gemaakt is voor uw organisatie. Bijvoorbeeld een raamwerk waarin ArchiMate, BPMN en UML zijn gecombineerd.

Meer weten? Neemt u dan contact met mij op.

Portfolio

Diensten