ImproNotion || understand the enterprise

Functioneel ontwerp

Bij de ontwikkeling van software slaat ImproNotion de brug tussen uw business en uw IT. Als communicatiemiddel tussen gebruikers en programmeurs geldt een ontwerp dat inzicht geeft in bedrijfsrollen, bedrijfsprocessen, bedrijfsregels en bedrijfstaal.

ImproNotion - Functional Design

Gebruikers hebben behoefte aan automatisering die de procesactiviteiten ondersteunen die ze uitvoeren. Gebruikers willen hun eigen gegevens beheren en die van anderen raadplegen. Inzicht in (samenhang tussen) bedrijfsprocessen is daarom van essentieel belang voor succesvolle automatisering.

Inzicht is ook nodig in bedrijfsregels en bedrijfstaal. Software dient gebruikers te ondersteunen in het toepassen van bedrijfsregels. Bedrijfstaal geeft aan met welke gegevens software moet kunnen omgaan.

Nu de brug naar IT. Een applicatie:
• is gebouwd op een datamodel dat aansluit op de bedrijfstaal;
• heeft opslag- en raadpleegfunctionaliteit die is gekoppeld aan rollen die gebruikers vervullen in bedrijfsprocessen;
• ondersteunt gebruikers in het toepassen van bedrijfsregels bij het vervullen van rollen.

ImproNotion:
• definieert zowel architectuur als detail specificaties;
• werkt samen met gebruikers, business analisten en ontwikkelaars;
• specificeert gebruikersinterface, rapporten, koppelingen, enz.;
• begeleidt bouw namens gebruikers;
• werkt met diverse aanpakken (zoals DEMO, UML, ERD, ORM, BPMN);
• werkt met diverse tools (zoals MS Visio, Sparx Enterprise Architect).

Meer weten? Neem dan contact met me op.

Portfolio

Diensten