ImproNotion || understand the enterprise

Optimalisatie bedrijfsprocessen

ImproNotion faciliteert u bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. In korte tijd wordt een compact beeld van de essentie van een organisatie opgesteld. Met dit beeld kan de dagelijkse gang van zaken met een frisse blik bekeken en verbeterd worden.

ImproNotion - Optimalisatie bedrijfsprocessen Voor een frisse blik wordt voor een moment afstand genomen van de huidige:
• organisatorische inrichting;
• geautomatiseerde ondersteuning.

Verantwoordelijkheden (een kernbegrip als het gaat over organiseren) komen zo beter voor de dag. Dat lijkt tegenstrijdig met het eerste punt. Maar: verantwoordelijkheden zijn niet altijd logisch in de organisatie belegd. Het even abstraheren van automatisering brengt ‘weggeautomatiseerde’ verantwoordelijkheden aan het licht.

Bij iedere set van verantwoordelijkheden (een rol) wordt inzicht verschaft welke:
• procesactiviteiten worden uitgevoerd;
• bedrijfsregels worden toegepast;
• informatie wordt geproduceerd en geconsumeerd.

Het resultaat is een samenhangend en consistent beeld van de organisatie. Hoe compact het beeld wordt, is afhankelijk van de situatie.

Dit beeld is een ultiem hulpmiddel bij procesverbetering, bijv. in een Lean traject. De impact van bedachte wijzigingen kan namelijk ‘doorgerekend’ worden naar de verschillende, samenhangende aspecten van de organisatie. De uitkomst van wijzigingen wordt daardoor voorspelbaarder!

Meer weten? Neemt u dan contact met mij op.

Portfolio

Diensten