ImproNotion || understand the enterprise

Procesanalyse en -ontwerp

Met procesanalyse en procesontwerp door ImproNotion krijgt u zicht op een kloppend geheel van verantwoordelijkheden, procesactiviteiten, gegevens en bedrijfsregels. Een integraal beeld van de organisatie ontstaat.

ImproNotion - Procesanalyse en procesontwerp

Het is niet onbelangrijk welk uitgangspunt wordt gekozen. Ik stel de mens, de medewerker centraal. Een organisatie bestaat bij gratie van medewerkers die samenwerken door met elkaar en met de buitenwereld verplichtingen aan te gaan en na te komen.

Iedere medewerker heeft hierin z’n eigen verantwoordelijkheden, dat wil zeggen: vervult een rol. Een bedrijfsproces maakt inzichtelijk hoe tussen rollen wordt samengewerkt om een eindresultaat te bereiken.

Samenhang wordt nog duidelijker als het informatieaspect geïntegreerd wordt meegenomen. Bijvoorbeeld: informatie die nodig is om een procesactiviteit uit te kunnen voeren, resulteert uit een andere procesactiviteit. Ik pas een methode toe die ook aan deze samenhang aandacht besteedt.

Om een goed beeld van de organisatie te krijgen, kan tijdelijk geabstraheerd worden van de huidige organisatorische inrichting en automatisering.

De mate van detail van de analyse of het ontwerp is afhankelijk van het doel. Wordt het een plaat van de organisatie op een A3 met toelichting? Of gedetailleerd uitgewerkte processen?

Aanpakken die ik hierin hanteer: DEMO, BPMN, ArchiMate, ORM, UML.

Meer weten? Neemt u dan contact met mij op.

Portfolio

Diensten