ImproNotion || understand the enterprise

Procesontwerp: voorbereiding op ERP selectie

Een wereldwijd actief groenteveredelingsbedrijf hielp ik bij het analyseren en ontwerpen van bedrijfsprocessen. Doel: inzicht krijgen in de bedrijfsvoering als opstap naar de selectie van een ERP applicatie.

Enerzijds zijn bestaande processen gedocumenteerd, anderzijds werden nieuwe processen uitgedacht. De verschillende domeinen - o.a. planning, supply chain management, zaadproductie, zaadverwerking, logistiek, verkoop - zijn samenhangend beschreven.

Aanpak

 • Inventariseren van bedrijfsprocessen, inclusief wensen
 • Verwerken inventarisatie in een consistent geheel van verantwoordelijkheden, procesactiviteiten en informatie
 • Signaleren en in workshops bespreken van raakvlakken tussen processen, inclusief eventuele hiaten erin
 • Aanbrengen van overzicht en structuur
 • Inventarisatie van bedrijfsprocessen uitgevoerd door eigen business analisten
 • Verwerking door externe procesontwerper
 • Schakelen tussen business analisten, medewerkers en procesontwerper waar nodig

Diversen

 • BizAgi Process Modeler voor eerste inventarisatie
 • Sparx Enterprise Architect voor gestructureerde vastlegging
 • Toegepaste methoden: ArchiMate, BPMN, UML
 • Integratie tussen ArchiMate, BPMN en UML gedefinieerd
 • Detailontwerp m.b.t. kwaliteitstesten in ORM middels MS Visio en prototyping in MS Excel

Aanbeveling

Michel van Westen - Applicatie Specialist Logistiek"Jacob heeft Rijk Zwaan geassisteerd in een uitgebreid requirements project. Zijn primaire taak was het modelleren van onze bedrijfsprocessen, maar zijn inspanning strekte zich ook uit naar andere onderwerpen. Zijn methodische maar toch praktische aanpak, met zijn brede kennis met betrekking tot modelleringstechnieken is precies wat we nodig hadden in het project.

Dit, gecombineerd met een gestructureerde manier van het plannen en organiseren van zijn werk, maakte dat hij snel hiaten en afwijkingen in onze beschrijvingen bespeurde, wat een belangrijke succesfactor was in dit deel van het project. Bovendien is Jacob een plezierig iemand om mee te werken. Voor een vergelijkbare klus zetten we hem zeker graag weer in. Ik beveel zijn werk van harte aan."

— Michel van Westen
Applicatie Specialist Logistiek, Rijk Zwaan

Portfolio

Diensten