ImproNotion || understand the enterprise

Procesontwerp: centrale inkoop

Een instelling in de thuiszorg besloot om de inkoop te centraliseren. Ik hielp de facilitair manager en de medewerker inkoop om de contouren van de inkooporganisatie en van de inkoopprocessen te schetsen.

Het centraliseren van de inkoop werd gedreven door een vooronderzoek waaruit duidelijk werd dat een flinke besparing kon worden gerealiseerd. De ideeën moesten nader worden uitgewerkt en intern worden ‘verkocht’ aan medewerkers die nu verantwoordelijk waren voor inkoop.

Aanpak

 • Concept organisatie en processen afleiden uit het onderzoeksrapport
 • Bespreken en nader uitwerken met medewerkers van de geplande centrale inkoopafdeling
 • Opstellen van een presentatie om centralisering van inkoop te ‘verkopen’
 • Presenteren ideeën aan stakeholders
 • Voorbereiden besluitvorming door managementteam

Diversen

 • Strategische, tactische en operationele inkoop
 • Contractbeheer, verplichtingenadministratie en klachtafhandeling
 • Gecoördineerde inkoop versus centrale inkoop
 • Integratie met Administratieve Organisatie / Interne Controle (AO/IC)
 • Toepassen architectuurtaal ArchiMate voor uitwerken van de inkooporganisatie en begripsdefinities
 • Toepassen procesmodelleertaal BPMN voor modelleren inkoopprocessen op hoofdlijnen

Portfolio

Diensten